Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Поліщук Віктор Миколайович - професор кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві.
Анотація: Мета дисципліниГігієна та особливості транспортування тварин і продукції тваринництва” – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту (в частині перевезення тварин та їх продукції, сучасних способів і методів санітарної обробки транспорту, тари, механізмів та обладнання) з використанням теорій та методів сучасної науки та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем.

Рік останньої атестації: 2022