Спеціальність: 081 Право (Підприємницьке право). ОС: Магістр. Семестр: 3 (11). ЄКТС: 5.
Автор: Панькова Лілія Олександрівна - доцент кафедри цивільного і господарського права.
Анотація: Метою дисципліни є опанування питань правового забезпечення економічної конкуренції та запобігання монополізму на ринках товарів, робіт, послуг. Аналіз системи конкурентного законодавства України.
Протокол №3 від 23.11.2020.

Рік останньої атестації: 2020