Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Саяпіна Т.П.;Волошина Т.В.

Рік останньої атестації: 2015