Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 3 (ДФН); 1-2 (ЗФН). ECTS: 4.
Автори: Москаленко Антоніна Анатоліївна - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Кошель Антон Олександрович - доцент кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна забезпечує можливість використання для ведення ДЗК та в землеустрої програмно-технічного комплексу для автоматизованого обліку, зберігання, відображення, аналізу, моделювання просторово-координованої інформації.

Рік останньої атестації: 2022