Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент); 075 Маркетинг (Маркетинг). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Гулак Олена Василівна - доцент кафедри адміністративного та фінансового права.

Правове забезпечення управлінської діяльності

Рік останньої атестації: 2017