Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (3-5). ЄКТС: 2 (10); 1 (навчальна практика).
Автори: Шкарівський Григорій Васильович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем; Лавріненко Олександр Тимофійович - доцент кафедри тракторів, автомобілів та біоенергосистем.
Анотація: Курс є продовженням курсу "Трактори і автомобілі (Ч2. Основи теорії двигунів, тракторів і автомобілів)" і передбачає більш детальне висвітлення основних аспектів теорії функціонування тракторів і автомобілів. Наповнення курсу передбачається впродовж поточного семестру з урахуванням набуття першого досвіду його викладання.

NN16`0pr