Спеціальність: 208 Агроінженерія.

ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6.

ECTS: 6

Автор: Калінін Євген Іванович – д.т.н., професор кафедри тракторів і автомобілів.

Анотація: Навчальна дисципліна є класичною дисципліною циклу спеціальних технічних дисциплін, яка формує базову підготовку з вивчення конструкції колісних та гусеничних мобільних енергетичних засобів і передує іншим дисциплінам спеціального циклу. Вона містить відомості про основи теорії, проектування та ефективну експлуатацію мобільних енергетичних засобів на основі теоретичних засад формування властивостей колісної та гусеничної техніки. Дисципліна надає студентам глибоке розуміння основних понять роботи механізмів, систем і агрегатів тракторів і автомобілів, які використовуються в сільському господарстві, основні регулювання, несправності та методи їх усунення.