Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи у землеустрої). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі; Востоков Анатолій Борисович - старший викладач кафедри геоінформатики та аерокосмічних досліджень Землі.
Анотація: Дисципліна передбачає розгляд пасивних та активних методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), їх застосування в управлінні природними ресурсами.

Рік останньої атестації: 2019