Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи у землеустрої). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 9.
Автори: Кохан Світлана Станіславівна, д-р техн. наук, професор; Москаленко Антоніна Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент.
Анотація: Курс «Інтеграція ГІС, ДЗЗ і ГНСС в моніторингу геосистем» знайомить студентів із загальною концепцією проектування ГІС природних ресурсів, принципами роботи, сферою застосування та використання глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС), інструментарієм геооброблення в середовищі ArcGIS 10.4.1. Дисципліна розкриває питання щодо принципів побудови ГІС природних ресурсів, подання геометрії у колекції об’єктів, моделювання даних, які базуються на сутностях. У межах дисципліни студенти вивчають засоби геооброблення, просторового аналізу та моделювання в ArcToolbox, методи моделювання безперервних даних в ArcGIS 10.4.1, створення цифрових моделей рельєфу.

Рік останньої атестації: 2018