Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Яра Олена Сергіївна - декан юридичного факультету, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Викладач: Ковальова Світлана Сергіївна - старший викладач кафедри адміністративного та фінансового права.

Рік останньої атестації: 2016