Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 8. ЄКТС: 2; 4.
Автор: Єрмаков Олександр Юхимович - завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку; Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Рік останньої атестації: 2020