Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Куць Тетяна Валеріївна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу.
Анотація: Курс «Фінансовий аналіз» сфокусований на вивченні сучасних засад з теорії та методології фінансового аналізу. Вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» надає комплексне розкриття сутності та значення фінансового аналізу стану суб'єктів господарювання; формування чіткого уявлення про зміст фінансово-господарської діяльності в умовах ринкової економіки, причинно-наслідкові взаємозв'язки економічних явищ та фінансових процесів, структуру інформаційного забезпечення менеджменту; набуття навичок обґрунтування управлінських рішень з розв'язання фінансових ситуацій; оволодіння навичками організації та проведення фінансового аналізу.

Рік останньої атестації: 2020