Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 8 (7-9). ECTS: 3 (10).
Автор: Вальчук Олександр Анатолійович - завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.

NP20`13lek