Спеціальності: Всі. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4.
Автор: Колодіна Лариса Степанівна, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.
Анотація: Мета формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів шляхом їх залучення до виконання професійно орієнтованих завдань, формування інтерактивних вмінь і навичок усного та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного виду діяльності.

Рік останньої атестації: 2020