Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Blank14~3lek