Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 2. ECTS: 1 (6).
Автори: Малюк Микола Олексійович, д-р. вет. наук, завідувач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка. Бокотько Роман Романович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка; Савчук Тарас Любомирович, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка.
Анотація: Основною метою дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» є удосконалення та поглиблення сучасних теоретичних знань і практичних навичок щодо порядку проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-донорів і тварин-реципієнтів у клініках ветеринарної медицини, визначає організаційні, методичні та технічні умови проведення імуногематологічних досліджень крові тварин-реципієнтів і тварин-донорів, при виконанні  проб на сумісність перед проведенням гемотрансфузійної терапії, а також скеровує дії персоналу ветеринарних фахівців при підозрі на пострансфузійні реакції та ускладнення.
Комплексна дисципліна викладається кафедрами:
• біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф Гулого;
• терапії і клінічної діагностики;
• хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка.


Рік останньої атестації: 2021