Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ЕСТS: 7.
Автор: Матушевич Любов Миколаївна - доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Інвентаризація СПО

Рік останньої атестації: 2018