Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8; 2 (Ск). ECTS: 5; 6 (Ск).
Автор: Долженко Інна Іванівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів.

Рік останньої атестації: 2017