Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Качур Віра Олегівна - завідувач кафедри теорії та історії держави і права, доцент.
Анотація: Філософія права є фаховою дисципліною, спрямованою на формування філософсько-правового мислення магістрів, знань, умінь, навичок та компетенцій, необхідних для здійснення професійної діяльності на засадах розуміння права як культурної цінності. У процесі лекційних та практичних занять, а також самостійної роботи магістри права сформують свою уяву про право як культурну цінність; про правову реальність, науково-правову картину світу та про головні структурні частини філософії права, предмети їх вивчення та проблем, які вони вирішують.

Рік останньої атестації: 2018