Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 1 (4).
Автори: Бережняк Євгеній Михайлович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю; Міняйло Анатолій Анатолійович - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: В курсі розглядаються питання присвячені питанням пізнання раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України, ознайомлення та реалізація законодавчої та нормативно-правової бази щодо захисту, охорони й відтворення природних ресурсів держави, збереження біорізноманіття екосистем, а також впровадження ефективних методів оптимізації використання природних ресурсів та поліпшення екологічного стану довкілля різних регіонів.
Біорізноманіття і його збереження.

Рік останньої атестації: 2017