Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 3.
Автор: Строкаль Віта Петрівна - доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю.
Анотація: У курсі розглядаються питання методології екологічних досліджень, методи та методики проведення ландшафтно-екологічних досліджень, емпіричні методи досліджень (спостереження, експеримент, порівняння, опитування, вимірювання) для розв’язання складних екологічних задач, структура власного науково-дослідного експерименту, вимоги до оформлення наукових статей та доповідей, презентації наукових постерів за результатами дослідження.

Рік останньої атестації: 2017