Інформаційні технології і патентування в наукових дослідженнях.jpg
Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування, Чумаченко Олександр Миколайович - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Вирішення економічних та соціальних проблем суспільства покладається не лише на спеціалізовані наукові установи, а й на використання наукового потенціалу вищої школи, поліпшення якості підготовки спеціалістів, вихованням у них потреби наукового пошуку при розв'язанні професійних завдань у практичній діяльності. З цією метою у програми вищих навчальних закладів включено вивчення курсу «Інформаційні технології і патентування наукових досліджень».
Рік останньої атестації: 2023