Спеціальність: 035 Філологія (035.041 Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Поліщук Олександр Сергійович , доцент кафедри романо-германських мов і перекладу.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є формування соціокультурної компетенції, яка включає сукупність знань про англомовні країни, національно-культурні особливості соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови і здатність використовувати ці знання у процесі спілкування.

NN16~mod1