Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Автор: Гриб Юлія Володимирівна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті формування у лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів знань з діагностичних та спеціальних досліджень дичини (диких тварин та пернатої дичини) та науково обґрунтовувати гігієнічну оцінку цих продуктів; опанування заходів для запобігання захворюванню людей антропозоонозами, що передаються через продукти забою.


Рік останньої атестації: 2023