Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автори: Дорош Й.М. - професор, доктор економічних наук, лектор; Мединська Н.В. - доцент, кандидат економічних наук, веде практичні заняття; Бутенко Є.В. - доцент, кандидат економічних наук; Колісник Г.М. - доцент, кандидат економічних наук.
Анотація: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою сформувати у студентів теоретико-методологічні та прикладні знання щодо мети і завдання землеустрою, об’єктів, предметів, методологію і методику наукових досліджень сфери земельних відносин відповідно до основ землевпорядної діяльності.

Рік останньої атестації: 2020