Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 051 Економіка (Економіка підприємства)

ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 6.
Автор: Макарчук Оксана Григорівна - доцент кафедри статистики та економічного аналізу; Воляк Леся Романівна - старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу.