Спеціальність: 035 Філологія (переклад). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.