Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECST: 4.
Автор: Пилипчук Оксана Станіславівна - к.с.-г.н, асистент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів.
Анотація: Вивчення курсу дає змогу студентам зрозуміти теоретичні та практичні основи технології переробки риби та інших гідробіонтів, показники якості, безпеки різноманітних видів продуктів, умови зберігання, консервування, пакування рибної продукції, критично підійти до вибору рибної сировини, технологічного процесу виробництва різної продукції. Знання отримані з цієї дисципліни дають майбутнім фахівцям можливість науково обґрунтовувати і керувати технологічними процесами переробки риби та морепродуктів з метою виробництва високоякісної продукції.

Рік останньої атестації: 2020