Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (6-7). ECTS: 3 (6).
Автор: Матушевич Любов Миколаївна - доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування.

Рік останньої атестації: 2016