Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори:
Бронін Олег Володимирович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Муравський Олексій Андрійович - доцент кафедри банківської справи та страхування;
Файчук Ольга Валеріївна - доцент кафедри банківської справи та страхування.
Аннотація: значення дисципліни полягає у тому, що вона формує  у студентів системи теоретичних знань з питань функціонування банківської системи України та оволодіння практичними навичками проведення банківських операцій.