Спеціальність: 051 Економіка (Економічна кібернетика); 051 Економіка (Цифрова економіка); 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Суліма Наталія Миколаївна - доцент кафедри економіки.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики підприємства як суб'єкта господарювання, ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

Рік останньої атестації: 2023