Спеціальність: 204 Технології виробництва і перероробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6); 2 (Ск). ECTS: 3,5 (7).
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядається організація технології відтворення с.-г. тварин; технологія використання племінних плідників в умовах племоб’єднань, племпідприємств, елеверів, племінних заводів і інших форм господарств; раціональна організація роботи пунктів штучного осіменіння, лабораторій з племінної роботи та відтворення стад, пологових відділень, цеху відтворення на фермах різних видів тварин; основи кріобіології та інші засоби забезпечення анабіозу генеративних клітин; техніка осіменіння самок різних видів тварин існуючими способами; оперативний контроль і облік відтворення стад с.-г. тварин.

Біотехнологія відтворення

Рік останньої атестації: 2022