Спеціальність: 204 Технології виробництва і перероробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6); 2 (Ск). ECTS: 3.5 (7).
Автори: Себа Микола Васильович - доцент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин; Хоменко Марина Олександрівна - асистент кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин.
Анотація: У курсі розглядається організація технології відтворення с.-г. тварин; технологія використання племінних плідників, основи кріобіології та інші засоби забезпечення анабіозу генеративних клітин; техніка осіменіння самок різних видів тварин існуючими способами; оперативний контроль і облік відтворення стад с.-г. тварин.

Рік останньої атестації: 2023