Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 2
Автори: Гарбар Леся Анатоліївна - доцент кафедри рослинництва; Мазуренко Богдан Олександрович - асистент кафедри рослинництва.
Анотація: Курс присвячений вивченню ботаніко-морфологічних та біологічних особливостей с.-г. культур. Метою курсу є розвинення у студентів компетенцій з прогнозування тендецій світового ринку сільськогосподарської продукції у відповідь на зміну клімату та інші чинники.

Технологія галузі І

Рік останньої атестації: 2020