Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Кучерук Марія Дмитрівна - к.вет.н., в.о.завідувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям загальні відомості щодо: законодавчої та нормативної бази України з питань санітарії та гігієни при виробництві харчових продуктів; характеристики та дії фізичних, хімічних та біологічних шкідливих виробничих факторів при виробництві харчових продуктів; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до обладнання, машин, механізмів, виробничих потужностей та цехів виробництва та складських приміщень; гігієнічних вимог до трудової діяльності; методи та способи забезпечення санітарно-гігієнічних вимог на підприємствах з переробки м’яса, риби та морепродуктів.

Гігієна та санітарія у закладах ресторанного господарства

Рік останньої атестації: 2020