Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 6 (Ск). ЄКТС: 4; 6 (Ск).
Автор: Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Рік останньої атестації: 2016