Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Рік останньої атестації: 2017