Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЄКТС: 7.

Вибіркова дисципліна для ОС "Магістр"  загально-університетського рівня  

   
Автори: Солодкий Микола Олександрович - професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності; Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.