Дисципліна "Основи біржової діяльності"

Спеціальності: •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Поняття та сутність біржових інструментів. Основи функціонування біржового ринку. Хеджування та спекуляції.
Course is intended for training of specialists of the "BACHALOR DEGREE" specialties: "Management", "Economics", "Finance, Banking and Insurance", "Accounting and Taxation" at the Faculty of Economics.
Author: PhD in economics, Assoc. Prof. Valentyna Yavorska.
Annotation: Concept and content of exchange tools. Basics of the exchange market functioning. Hedging and speculation.

Рік останньої атестації: 2018