Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Бєляєв Віталій Костянтинович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова. Петренко Андрій Володимирович - доцент кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова.
Анотація: Сучасний розвиток техніки характеризується зменшенням рівнів корисних сигналів при незмінно високому рівні електромагнітних завад. Така тенденція вимагає приділяти багато уваги забезпеченню можливості нормального функціонування апаратури (керуючої, вимірювальної, технологічної, побутової та інш.)  в умовах впливу потужних завад (від блискавки, високовольтних ліній електропередавання (ЛЕП), розрядів статичної електрики та інш.). Відповідно до директиви Європейського Союзу (2014/30/EU) будь яке електричне обладнання що проектується, розміщується, завозиться на територію Союзу повинне відповідати вимогам електромагнітної сумісності (ЕМС). Електромагнітна сумісність технічних засобів це властивість функціонувати без погіршення якісних покажчиків в умовах заданої обстановки таким чином, щоб не впливати на роботу інших технічних засобів і навколишнє середовище. Головні питання що розглядаються в межах ЕМС та розглянуті в дисципліні: визначення характеристик завад потужних джерел електромагнітного впливу (енергетичне обладнання, ЛЕП, блискавки та інш.); вивчення механізмів виникнення впливів; вивчення засобів захисту обладнання від впливів та визначення їх ефективності; підтвердження рівня ЕМС і випробування на ЕМС готових пристроїв.

Рік останньої атестації: 2020