Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори:
Шевчук Катерина Віталіївна - доцент кафедри обліку та оподаткування;
Кузик Наталія Петрівна - доцент кафедри обліку та оподаткування.

Рік останньої атестації: 2020