Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергозабезпечення). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 8.
Автори: Шеліманова Олена Віталіївна - доцент кафедри теплоенергетики.

NN09'9lek`3zav`20bank