Завдання: вивчення аудиторських іта бухгалтерських інформаційних систем за їх видами, рівнями  та функціональним призначенням, формами постановки контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття вмінь, практичних навичок та процедур їх розв’язання. Важливим у освоєнні дисципліни «Комп’ютерний аудит» є вивчення принципів побудови та існування аудиторських інформаційних систем, набуття навиків роботи з потоком інформації та інформаційними процесами, врахування всіх особливостей та додаткових ризиків, пов’язаних з комп’ютерною обробкою даних.