Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Макаревич Світлана Сергіївна - доцент кафедри електропостачання ім. В.М. Синькова.
Анотація: у курсі розглядаються питання формування системи основних складових енергетичної безпеки країни та їх вплив на енергетичну галузь вцілому; взаємозв'язкі процесу виробництва, розподілу і передачі електричної енерегії; дослідження режимів роботи енергоефективного виробництва електроенергії.

Рік останньої атестації: 2018