Спеціальність: •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 4.
Автор: Радько Віталій Іванович - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.