Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Удовенко Олег Олександрович - доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.
Анотація: Зміст і основна мета курсу - ознайомити студентів з основами сучасної промислової електроніки, з методами розрахунку електричних кіл, з принципами роботи елементів електричних кіл, формування знань з напівпровідникових приладів та пристроїв, їх інтегральних та корпусних виконань, методів їх розрахунків, способів технічної реалізації та застосування в системах керування та схемах статичних перетворювачів.

Рік останньої атестації: 2020