Викладач: Калівошко Микола Федотович, доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища.