Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землeустрій). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Бавровська Наталія Михайлівна - доцент кафедри земельного кадастру.

Анотація: В процесі вивчення дисципліни студенти отримають знання, які дозволять знаходити оптимальні варіанти вирішення завдань, пов'язаних з забезпеченням раціонального використання земельних ресурсів, охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів за умов запровадження наукової організації праці при веденні землевпорядного процесу, підвищення якості практичних рішень та проектної документації в цілому.

Рік останньої атестації: 2024