Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Дьоміна Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, в.о. зав. кафедри англійської філології.

П20

Курс лекцій.pdfКурс лекцій.pdf