Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування.
Анотація: Метою дисципліни «Економіка землекористування та землевпорядкування» є вивчення теорії й практики функціонування землекористування як важливої складової сфери підприємницької діяльності, матеріальної і фінансової основи об’єднаних територіальних громад. Землекористування з однієї сторони є певною гарантією стабільності бізнесу, збереження і примноження вартості капіталу, а з іншої - фінансовою основою місцевого самоврядування.
Рік останньої атестації: 2021