Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4
Автор: Кустовська Оксана Володимирівна - доцент кафедри землевпорядного проектування