Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS4.
Автори: Олійник Лариса Анатоліївна - доцент кафедри фінансів, Негода Юлія Володимирівна - доцент кафедри фінансів
Анотація: Один з найважливіших викликів сьогодення - формування спроможних громад та ефективного самоврядування. Для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові та матеріальні ресурси, а також право самостійного управління і розпорядження ними. Фінансовою базою органів місцевого самоврядування та значним фактором регіонального розвитку є місцеві бюджети. Цей курс фокусується на сутності, складових та засадах організації місцевих фінансів. Значну увагу відведено процесам формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, системі бюджетного вирівнювання, структурі місцевого бюджету, особливостям формування місцевих бюджетів в тому числі в об’єднаних територіальних громадах, порядку застосування програмно-цільового методу, бюджетному процесі, методах управління місцевими фінансами, світовому досвіді організації місцевих фінансів.

Рік останньої атестації: 2020